Arkiv för oktober 2011

Klout är inte ett bra verktyg för att mäta människors kapacitet

Klout är ett verkyg som samlar fakta runt individers aktivitet i sociala medier. Och inte bara rent kvantitativt, dvs hur ofta man postar något i olika medier, utan Klout försöker även värdera kvaliteten i form av hur andra människor interagerar med det man skriver. T ex att andra, gärna själva inflytelserika twittrare etc, re-tweetar sådant […]