+Nikke Lindqvist har skrivit en text om hur olika förutsättningar för olika företag…

+Nikke Lindqvist har skrivit en text om hur olika förutsättningar för olika företag ställer olika krav på arbetet med SEO. Jag pratar hela tiden om detta med företag som jag träffar under veckorna. I min roll som representant för +Carnaby diskuterar jag SEO ur marknadsstrategiskt perspektiv. De som jag träffar är befattningshavare från företag och […]