Affiliate

Här samlar vi saker som berör affiliate och affiliate-program.

Vackra seder gör jag heder

Om Samuel Columbus kort skulle förklarat affiliate-marknadsföring Att många få att till många nå Få dem klicka, så man kan skicka på människor sin säljpropå Alla led kan provis få Allt går äntligt ut därpå att säljarn kunden nalkas må