Hö är väl en typ av torkat gräs.

Bärga hö på gård i Olsbenning

Så här beskriver Wikipedia hö ”Hö är vallfoder som har torkats. Förr torkades höet ute på fältet i hässja; idag sker det ”på slag”, liggande bredspridet på fältet 3-5 dagar, och vänds varje dag, en på grund av risken för regn vanskligare men ur arbetssynpunkt betydligt lindrigare metod än hässjning” Igår tillbringades hela dagen på […]