Ordlistan

Den mest kända ordlistan ges ut av Svenska Akademien. Ordlistan innehåller många ord därav namnet.

Kussimurra

Jag läste att det trevliga ordet budoirstämning ska försvinna ur Svenska Akademiens ordlista. Det är synd när gamla fina, underutnyttjade uttryck hamnar ändå mer i skymundan. Budoirstämning syftar väl på den lite ekivoka miljö där finare kvinnor i sitt privata damrum kunde tänkas ha olika typer av kärleksmöten. Andra ord eller uttryck som inte används […]