Twitter

Tweet Stats för Twitter

Jag använder Twitter regelbundet nu för tiden men bara för att lägga upp min status. För mitt allmänna mikrobloggande är det Bloggy som gäller men Twitter är ett bra komplement. Tweet Stats är en kul applikation där man kan se hur man har twittrat historiskt. T ex med ett ordmoln som i mitt fall ser […]